Preduzeće “Etanol Lab” doo Šabac, objavljuje

POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku: DECANTER CENTRIFUGA (za upotrebu u destileriji etil alkohola za dekantiranje standardne kukuruzne džibre)

Rok za podnošenje ponuda je: 17.03.2023. do 12:00h
Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Preduzeće “Etanol Lab” doo Šabac, 15000 Šabac, Mišar, Obrenovački put BB

Sa obaveznom naznakom: NE otvarati, ponuda po pozivu za nabavku broj 01/2023

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na navedenoj adresi, svakim radnim danom od 8 do 16 časova, ili zatražiti dostavljanje dokumentacije poštom ili e-mailom office@etanollab.rs, broj telefona 015/381-334.